Adopcje prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Królikom

Od początku swojej działalności Stowarzyszenie Pomocy Królikom prowadzi adopcje. Co roku, dzięki tej działalności, dom znajduje ponad 100 królików.

Stowarzyszenie pomaga jednak królikom nie tylko poprzez prowadzenie adopcji. Wychodzi także na przeciw problemom tych właścicieli, którzy z przyczyn losowych nie mogą dłużej zatrzymać u siebie królika.

Wówczas wolontariusze zapewniają takiemu zwierzęciu tymczasowa ochronę. Królik będzie mógł poczekać w Stowarzyszeniu na swojego właściciele tak długo, jak będzie to konieczne.

Jeżeli natomiast chodzi o samą adopcję to procedura ta składa się z kilku etapów. Na początku wolontariusze zapoznają się z potencjalnym nowym opiekunem królika.

Prowadzą z nim wywiad oraz rozważają to, w jakich warunkach zamieszka zwierzak. Ich zadaniem jest też poinformowanie nowego właściciela o wszystkich obowiązkach, jakie spłyną na niego wraz z przyjęciem pod swój dach królika.

Króliki do adopcji można obejrzeć na żywo lub na stronie internetowej stowarzyszenia.

www.rallycross-news.pl