Czy zdrowie to tylko stan fizyczny?

W społeczeństwie panuje bardzo okrojona definicja zdrowia, która najczęściej ogranicza się tylko do określania go jako stan charakteryzujący się brakiem chorób czy niepełnosprawności.

W rzeczywistości zdrowie to znacznie szersze pojęcie, w którym można wyszczególnić jego rożne obszary.

Zdrowie fizyczne obejmuje prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów.

W rozróżnieniu obok niego uwzględnia się także zdrowie psychiczne, które składa się ze zdrowia emocjonalnego dotyczącego zdolności do rozpoznawania emocji oraz wyrażania ich w odpowiedni sposób, a także umiejętność radzenia sobie ze stresem czy agresją oraz zdrowia umysłowego, które odnosi się do umiejętności logicznego myślenia.

Ponadto w rozróżnieniu dotyczącym zdrowia określa się również zdrowie społeczne, które dotyczy zdolności nawiązywania i podtrzymywania prawidłowych relacji z innymi ludźmi oraz zdrowie duchowe, które u niektórych ludzi związane jest z wierzeniami i praktykami religijnymi.

Jak się okazuje, zdrowie to znacznie bardziej rozbudowany obszar w życiu człowieka, dlatego chcąc o nie dbać, należy myśleć nie tylko o fizycznych aspektach swojej osoby.