Działalność Stowarzyszenia Pomocy Królikom

Stowarzyszenie Pomocy Królikom działa od roku 2004.

Swoją główną siedzibę ma w Warszawie, natomiast działaniami obejmuje już cały kraj.

Jednym z głównych celów działalności stowarzyszenia jest ograniczenie bezdomności wśród zwierząt.

Z tym problemem stowarzyszenie walczy poprzez prowadzenie licznych procedur adopcyjnych.

Stowarzyszenie ogranicza też liczbę bezdomnych zwierząt poprzez prowadzenie akcji kastracyjnych oraz sterylizacyjnych.

Stowarzyszenie bierze tez udział w akcjach humanitarnych – wspiera liczne akcje przeciwko przemocy wobec zwierząt, sprzeciwia się handlowi zwierzętami oraz złemu traktowaniu zwierząt w domach oraz w laboratoriach.

Stowarzyszenie wspiera także akcje przeciwko hodowli zwierząt w celu pozyskania skór oraz futer, a także przeciwko wykorzystywaniu zwierząt jako żywego pokarmu na zwierząt drapieżnych.

Pracownicy Stowarzyszenia Pomocy Królikom, najczęściej z pomocą Policji lub Straży Miejskiej, biorą udział w interwencjach, w których ratują zwierzęta bite, głodzone lub pozbawione opieki.