Front Wyzwolenia Zwierząt

Front Wyzwolenia Zwierząt jest ogólnopolską organizacją, która walczy o przestrzeganie i poszanowanie praw zwierząt. Na początku swojego istnienia była odpowiednikiem międzynarodowej organizacji Animal Liberation Front.

Front Wyzwolenia Zwierząt istnieje od 1988 roku, powstał w Grudziądzu. Front Wyzwolenia Zwierząt w swoich działaniach całkowicie rezygnuje z uciekania się do przemocy czy łamania prawa.

Wszystkie przeprowadzane przez tę organizację akcje są legalne i nikt podczas nich nie jest narażany na straty materialne czy moralne (inaczej zatem niż w przypadku działalności Animal Liberation Front). Front Wyzwolenia Zwierząt nie jest organizacją radykalną, duży nacisk kładzie na akcje edukacyjne i uświadamiające społeczeństwo.

Ma nastawienie pokojowe i przyjazne względem innych, a wszelkie zmiany chce wprowadzać w sposób nieformalny. Obecnie FWZ liczy ponad dwadzieścia placówek w całym kraju.

W latach 90., na skutek wewnętrznych konfliktów w organizacji, chwilowo ograniczono jej działalność.

www.primacharter-va.pl