Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane

Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane zajmuje się pomocą schroniskom, ale także i konkretnym zwierzętom pozbawionym domu oraz opieki. Organizacja bierze m.

in. udział w akcjach sterylizacji i kastracji bezpańskich psów i kotów.

Prowadzi też akcje szczepień, a bezdomnym czworonogom stara się zapewniać tymczasowe lokum. Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane prowadzi także liczne szkolenia oraz wydarzenia uświadamiające.

Akcje tego typu są przede wszystkim kierowane do policji oraz lokalnych samorządów. Głównym celem działalności organizacji jest poprawa poziomu życia zwierząt oraz walka o ich prawa.

Fundacja głośno postuluje o przestrzeganie praw zwierząt nie tylko przez wielkie koncerny, ale także i przez pojedyncze osoby prywatne. Organizacja stawia sobie za zadanie uświadamianie całego społeczeństwa, w tym także i dzieci oraz młodzieży.

W związku z tym jej wolontariusze biorą udział w wielu akcjach prowadzonych na terenach szkół.

www.ospanaswiecie.com.pl