Historia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami istnieje od 1864 roku, pierwszy oddział organizacji utworzono w Warszawie. Po Królewskim Towarzystwie Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt z Wielkiej Brytanii była to druga tego typu organizacja na świecie. Pierwsze Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami działało zarówno na terenie polskim jak i rosyjskim.

Dzisiaj organizacja liczy kilkadziesiąt tysięcy członków. Od samego początku funkcjonowania organizacji jej głównym celem była troska o przestrzeganie praw zwierząt. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami od początku postulowało też o zapewnienie zwierzętom godnych warunków do życia.

Dzisiaj Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami znacznie się rozrosło i posiada już osiemnaście placówek, w których schronienie i pomoc mogą znaleźć wszystkie bezdomne zwierzęta. Organizacja prowadzi też wiele akcji edukacyjnych i uświadamiających, przede wszystkim w szkołach. Wspiera także liczne kampanie i działania mające na celu poprawę losu zwierząt.

https://dokocats.pl/?m=5