Technik

Studentów na kierunkach ścisłych coraz mniej, stanowiska pracy, które kiedyś posiadały tylko nieliczne firmy –

ITMO

ITMO firma znajdująca się w Polsce dokładnie w Warszawie stara się walczyć o każdego pracownika