Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych

Jednym z największych beneficjentów dofinansowań unijnych w zakresie bezpieczeństwa jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Dlaczego akurat ta instytucja dostaje pieniądze podatników UE? Powodów jest wiele, a jednym z najważniejszych są działania mające na celu zapobieganie powodziom. Jeden z istotnych projektów ma przeciwdziałać skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich.

To właśnie spływ deszczówki i stopionego śniegu jest częstą przyczyną powodzi w Polsce. Częściowe opanowanie tego zjawiska pozwoli na uniknięcie wielu podtopień i zapobiegnie lub zmniejszy skutki powodzi. Ten sam projekt zakłada również zwiększanie retencji i utrzymanie właściwego biegu potoków.

Retencja to zdolność zbiornika do gromadzenia wody – im jest większa, tym mniejsze ryzyko wylania. To samo dotyczy zmiany biegu potoku. Im dłużej potok utrzyma niezmieniony bieg, tym większa jest szansa na to, że nie spowoduje dużych szkód nawet po przyjęciu większej ilości wody.