Technik

Studentów na kierunkach ścisłych coraz mniej, stanowiska pracy, które kiedyś posiadały tylko nieliczne firmy – bez obsady. Dużo ludzi, którzy z jakiś względów chcą zmienić swoją karierę zawodową, profil często mają obawy przed podjęciem studiów.

Wychodzą z założenia, że to zbyt długo trwa a są w wieku produkcyjnym i chcą działać jak najszybciej wtedy naprzeciw wychodzą szkoły zarówno dziennie jak i zaoczne, w których można uzyskać tytuł technika. Kiedyś tytuł technika nie był traktowany poważnie, ale to wszystko się zmienia, kiedy uczelnie wyższe stały się dla wszystkich.

Nikt nie musi wyróżniać się wybitnymi umiejętnościami, aby dostał się na uczelnię, bo jeśli nie dostanie się na państwową, może skorzystać z oferty uczelni prywatnej, jeśli nie studia dzienne ma jeszcze do wyboru zaoczne tudzież wieczorowe. I tu pojawiają się szkoły tak zwane policealne bardzo często posiadające dobrą renomę i ofertę nauki połączoną z praktyką między innymi Technik Informatyk.

Być może dzięki takim rozwiązaniom firmy będą mogły znaleźć poszukiwanych pracowników.