Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce to stowarzyszenie będące organizacją pożytku publicznego.

Jej głównym celem jest walka o przestrzeganie praw zwierząt.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce postuluje o zapewnienie zwierzętom należytych warunków do życia.

Chce tez ich godnego traktowania i zapewnienia im odpowiedniej opieki.

Obecnie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami prowadzi osiemnaście schronisk, w których tymczasowy dom mogą znaleźć wszystkie bezdomne zwierzęta.

Pracownicy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami co roku biorą udział w około sześciu tysiącach interwencji, które zapobiegają stosowaniu przemocy wobec zwierząt.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce współpracuje ze Światowym Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami oraz z Królewskim Towarzystwem dla Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt.

Aktualnie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami jest największą organizacją o ogólnokrajowym zasięgu, która zajmuje się walką o prawa zwierząt.

www.crazyorange.pl