Uczelnie

Uczelnie (przede wszystkim uczelnie państwowe) oferujące kierunki ścisłe między innymi Informatykę, matematykę zachęcają studentów. Nie chodzi tu tylko o to, że jest tyle uczelni, że każdy kandydat jest ważny, ale również, dlatego, że od wielu lat jest sporo kierunków – szczególnie ścisłych, które nie są oblegane.

Ba w ogóle jest bardzo mało kandydatów nie wspominając o absolwentach. Uczelnie wówczas muszą zrezygnować z takiego kierunku niektóre łączą je po prostu z innymi.

Aby kierunki nie zanikały Uczelnie wyższe oferują swego rodzaju nagrody finansowe dla studentów tych zanikających kierunków. Okazuje się, że wymogi, aby otrzymać nagrodę/dofinansowanie (są to nagrody finansowe) nie są wcale wysokie, nie wyklucza to stypendium, które jest absolutnie odrębną sprawą.

W ten sposób władze uczelni chcą zachęcać maturzystów i nie tylko to chęci nauki na kierunkach ścisłych. Biorąc pod uwagę brak pracowników na poszczególnych stanowiskach decyzje władz wielu uczelni stają się racjonalne i bardzo przyszłościowe.

www.cechnowytarg.pl