Wyznania w Stanach Zjednoczonych

Mimo że polityka USA nastawiona jest na asymilację, w kraju nie ma żadnego ograniczenia, jeśli chodzi o religie. Każdy imigrant (czy obywatel urodzony już na miejscu) ma prawo do swojego indywidualnego wyznania. Większość, bo aż 51,3%, mieszkańców Stanów Zjednoczonych określa się mianem protestantów.

Drugą największą grupą (23,9%) są katolicy. Trzecie miejsce przypadło ludziom nie identyfikującym się z żadną religią (12,1%). 1,7% stanowią kolejno dwie grupy: Żydzi i mormoni.

Wśród pozostałych wyznawców są też buddyści, muzułmanie, a także przedstawiciele innych odłamów chrześcijaństwa. Polacy wyjeżdżający do USA nie muszą się martwić – nie trudno tu znaleźć kościół katolicki, zwłaszcza w miastach zamieszkiwanych przez Polonię. Jednakże to że Stany Zjednoczone pomieściły tak wiele różnych religii nie znaczy, że w sferach religijnych nie dochodzi do żadnych spięć.

Na przykład, wybudowanie islamskiego meczetu w okolicy miejsca, w którym uprzednio mieściło się World Trade Center, spotkało się z krytyką społeczeństwa.